Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący przesyłania wniosków w sprawie kont bankowych do umów na 2015 rok….

08.01.2015

Komunikat dotyczący przesyłania wniosków w sprawie kont bankowych
do umów na 2015 rok.

Przypominamy, że w związku z koniecznością sporządzenia umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015, wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są do niezwłocznego złożenia – w formie papierowej wniosku w sprawie rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy, na adres: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ – Wydział Organizacyjny, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole. Brak wniosku uniemożliwia przygotowanie umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015.
Operację „wygenerowania konta bankowego” należy wykonać w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce „dane podstawowe”- zmiana konta bankowego do umów nowy wniosek. (Instrukcja w sprawie wygenerowania konta bankowego została zamieszczona poniżej oraz przekazana Świadczeniodawcom przez Portal).
UWAGA! WNIOSKI WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI STRONY UMOWY. PONADTO PRZYPOMINAMY, DO KAŻDEGO TYPU UMOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ ODDZIELNY WNIOSEK.

Powyższy komunikat nie dotyczy Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Leczenie Szpitalne

Instrukcja

Opole, 19.12.2014

Źródło: Wydział Organizacyjny