Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

  Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zaprzestania obsługi wersji 1.0 elektronicznego komunikatu służącego do…

17.07.2013


Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zaprzestania obsługi wersji 1.0 elektronicznego komunikatu
służącego do sprawdzania uprawnień do świadczeń w systemie eWUŚ.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 lipca zostanie wyłączony z obsługi komunikat w wersji 1.0 służący do sprawdzania uprawnień do świadczeń w systemie eWUŚ.
Komunikaty dotyczące opisu elektronicznego komunikatu eWUŚ w wersji 3.0 zostały opublikowane
na stronie internetowej Centrali NFZ
Zaleca się w porozumieniu z dostawcami używanego przez świadczeniodawcę oprogramowania
do przeniesienia sprawozdawczości w sprawie aktualizacji oprogramowania.

 

Opole, 17-08-2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej