Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona…

08.01.2015

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona została
ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1138).

Powyższa ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek
posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i
dermatologa. Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy osobom
wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy
oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących w zakresie
powyższych świadczeń do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet, jeżeli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Żródło: Wydział Organizacyjny