Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

5 stycznia 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – Programy Lekowe

05.01.2023

5 stycznia 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach programy lekowe na obszarze województwa opolskiego.

 • PROGRAM LEKOWY – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)  – cena oczekiwana: 1,35 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR) – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • PROGRAM LEKOWY – Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) – cena oczekiwana: 1,35 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • PROGRAM LEKOWY – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków – cena oczekiwana: 1,35 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • PROGRAM LEKOWY – Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego – cena oczekiwana: 1,35 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • PROGRAM LEKOWY – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym – cena oczekiwana: 1,35 zł
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym – cena oczekiwana: 1,00 zł

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania:  5 stycznia 2023 r.
 • Składanie ofert: do 19 stycznia 2023 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 24 stycznia 2023 r. godz. 9:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 10 lutego 2023 r. 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 27.02.2023 – 30.06.2027

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.