Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

17 marca 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

17.03.2023

17 marca 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z zakresami skojarzonymi:

  • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
  • świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
  • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna,
  • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP

cena oczekiwana: 1,59 zł

na terenie gminy Zdzieszowice

2. świadczenia w zakresie neurochirurgii wraz z zakresem skojarzonym:

  • świadczenia w zakresie neurochirurgii-diagnostyka onkologiczna

cena oczekiwana: 1,57 zł

na terenie województwa opolskiego

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania:  17 marca 2023 r.
  • Składanie ofert: do 31 marca 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 5 kwietnia 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 24 kwietnia 2023 r. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: maja 2023 r. – 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 95 393