Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przesuniecie terminu rozstrzygnięcia postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opi

14.04.2023

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858), a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przesuwa na dzień 28.04.2023 roku termin rozstrzygnięcia postępowania nr:

  • 08-23-000178/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
  • 08-23-000185/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym