Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w…

08.01.2015

Zarządzenie
Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia
2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6474