Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Działając na podstawie § 2 ust 1  pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie…

14.05.2013

Komunikat
Działając na podstawie § 2 ust 1  pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2719), a także zgodnie z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu nr 08-13-000100/AOS/02/1/02.1020.001.02/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ulegają zmianie terminy zawarte w ogłoszeniu nr 08-13-000100/AOS/02/1/02.1020.001.02/1 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie diabetologii na terenie powiatu kluczborskiego: -termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień 20.05.2013 r.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.
Źródło: Komisja Konkursowa