Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie…

13.05.2013

Zarządzenie Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5449