Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 24/2013/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2013 r.  zmieniające zarządzenie…

30.04.2013

Zarządzenie Nr 24/2013/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna

Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5421