Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

29.04.2013

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
maja 2013 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031839