Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

W dniu 23.04.2013r. o godzinie 14.30 w siedzibie OOWNFZ odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OOWNFZ powołanej Uchwałą…

24.04.2013

W dniu 23.04.2013r. o godzinie 14.30 w
siedzibie OOWNFZ odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OOWNFZ powołanej
Uchwałą XXVIII/369/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
26.03.2013r. Na posiedzeniu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady OOW
NFZ oraz Zastępcy Przewodniczącego:

Pan Edward Gondecki – Przewodniczący Rady OOWNFZ

Pani Anetta Sałacka – Zastępca Przewodniczącego

Źródło: Wydział Organizacyjny