Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenia w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – informacja Źródło: Wydział Organizacyjny…

24.04.2013

Zarządzenia w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – informacja

Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5409