Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w…

24.04.2013

Zarządzenie
Nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia
2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów
oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5411