Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 21/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia…

24.04.2013

Zarządzenie
Nr 21/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej

Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5410