Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.04.2013r. zostały ogłoszone postępowania prowadzone w trybie…

11.04.2013

Opolski Odział
Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.04.2013r. zostały
ogłoszone postępowania prowadzone w trybie Konkursu Ofert w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w
zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii na terenie
powiatu opolskiego oraz miasta Opole.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w
zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej na terenie
powiatu opolskiego oraz miasta Opole.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii na terenie powiatu nyskiego.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie geriatrii na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 25.04.2013r. godz. 16.00

Źródło: Wydział Organizacyjny