Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.04.2013r. zostały ogłoszone postępowania prowadzone w trybie…

11.04.2013

Opolski Odział
Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.04.2013r. zostały
ogłoszone postępowania prowadzone w trybie Rokowań w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w
zakresie: świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej na
terenie województwa opolskiego.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w
zakresie: świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci na
terenie województwa opolskiego.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w
zakresie: świadczenia w zakresie geriatriświadczenia w zakresie
geriatri na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 18.04.2013r. godz. 16.00

Źródło: Wydział Organizacyjny