Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 10.04.2013r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju: Opieka…

10.04.2013

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 10.04.2013r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień w zakresie: leczenie elektrowstrząsami chorych z
zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań życiowych na terenie
województwa opolskiego.

Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień w zakresie: leczenie środowiskowe (domowe) na terenie
województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 24.04.2013r. godz. 16.00.

Źródło: Wydział Organizacyjny