Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”…

13.02.2015

Zaproszenie na szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”
Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6519