Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie Polisy Odpowiedzialności Cywilnej Źródło: Wydział Organizacyjny…

10.04.2013

Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą – Polisa Odpowiedzialności Cywilnej

Przypominamy, iż  zgodnie z art. 17  ust 1 , pkt 4 , lit.austawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot leczniczy jest obowiązany zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ww. ustawy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokument potwierdzający  zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a tym samym rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem, wpis do rejestru podlega wykreśleniu  zgodnie z zapisem art. 108 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą nie mają obowiązku składania  dokumentów potwierdzających  zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do  oddziału NFZ.

 

 


 

Opole, 10-04-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny