Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący weryfikacji Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu…

09.04.2013

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w roku 2012 – rozliczonych i nierozliczonych.
Sprawdzenia obejmowały zgodność przekazanych danych z zapisami w zawartych umowach oraz obowiązujących aktach prawnych, takich jak Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ.
W związku z publikacją wyników należy w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2013 r. dokonać korekt zakwestionowanych świadczeń.
W pierwszym etapie –  do 30 kwietnia br. status odblokowania umów będzie umożliwiał usunięcie błędnie sprawozdanych świadczeń nierozliczonych, a także poprawę błędnie sprawozdanych danych statystycznych, które nie mają wpływu na rozliczenie, takie jak m.in.  ICD9, tryb przyjęcia.
W przypadku wątpliwości dotyczących opublikowanych błędów należy niezwłocznie przesłać wyjaśnienia wraz z dokumentacją medyczną (kopia karty informacyjnej, skierowania, itp.) oraz innymi danymi umożliwiającymi szybką identyfikację problemu (kod błędu, kod umowy, PESEL pacjenta, itp.).

W drugim etapie trwającym od 1 do 15 maja br. status odblokowania będzie umożliwiał także usunięcie świadczeń rozliczonych lub ewentualnie zmianę statusu błędu dla pozytywnie rozpatrzonych odwołań (do czasu zakończenia wyjaśniania sprawy nie należy włączać procesu naliczania, gdyż spowoduje to wygenerowanie korekt).

Informacje dotyczące procesów walidacji i weryfikacji
https://www.nfz-opole.pl/walidacje.html

 

 


 

Opole, 09-04-2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej