Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący recepty 01 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami…

02.04.2013

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
RECEPTY 01

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z dniem 31 marca br. skończyła się możliwość wystawiania recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę stanowią 01.
Od 1 kwietnia br. recepty refundowane można wypisywać wyłącznie na drukach opatrzonych numerem zaczynającym się od cyfr 02.

Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.1506).

 


 

Opole, 02-04-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny