Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że do końca 2014 roku posiada wolne skierowania na…

29.10.2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że do końca 2014 roku posiada wolne skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla dzieci. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 18 lat wymagających leczenia uzdrowiskowego mogą więc, nie obawiając się o długie kolejki, prosić lekarza, by wystawił skierowanie. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają w trakcie leczenia zapewnioną naukę.
W uzdrowiskach leczone są dzieci i młodzież na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, a także cukrzycę i otyłość.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer (077) 4020139 (od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00).

Żródło:Wydział ds. Mundurowych

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6353