Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Wydział Organizacyjny przypomina, iż wszystkie aneksy są zamieszczane na Portalu Świadczeniodawcy w części:…

12.03.2013

Wydział Organizacyjny przypomina, iż wszystkie aneksy są zamieszczane na Portalu Świadczeniodawcy w części: „Administracja
i opcje” – „Pobieranie plików technicznych
NFZ” – „pliki dedykowane” w folderze
„Aneksy_2013” celem pobrania, wydrukowania i  podpisania.
Jednocześnie prosimy o
regularne sprawdzanie zawartości w/w folderu i pobieranie na bieżąco
zamieszczanych plików, gdyż brak podpisanego aneksu skutkuje
brakiem możliwości sporządzenia kolejnego.
 
Źródło: Wydział Organizacyjny