Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie…

05.03.2013

Zarządzenie Nr 8/2013/DGL Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy
zdrowotne (lekowe)
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5337