Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w postępowania nr: 08-13-000083/SPO/14/1/14.2142.026.04/1, w rodzaju…

01.03.2013

 

Działając na podstawie  § 2 ust 1  pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania                             o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U.04.273.2719), a także                                 z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 08-13-000084/SPO/14/1/14.2142.026.04/1
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postępowanie
nr 08-13-000084/SPO/14/1/14.2142.026.04/1 w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia  w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu namysłowskiego.


 

Opole, 01-03-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny