Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 26.02.2013r. zostały ogłoszone postępowanie w rodzaju: Ambulatoryjna…

26.02.2013

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 26.02.2013r. zostały ogłoszone postępowanie w rodzaju:
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:
świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci na terenie
województwa opolskiego.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:
świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej na terenie
województwa opolskiego.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:
świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci na terenie
województwa opolskiego.
Termin składania ofert do dnia 12.03.2013r. godz. 16.00.
Źródło: Wydział Organizacyjny