Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.10.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju: Leczenie…

29.10.2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.10.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na terenie województwa opolskiego,
Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – program lekowy – leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem na terenie województwa opolskiego,
Termin składania ofert do dnia 12.11.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014
 
Żródło:Wydział Organizacyjny

https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Main.aspx