Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które pobierają zasiłki na podstawie przepisów…

21.02.2013

Komunikat
w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób,
które pobierają zasiłki na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, albo ubiegają się
o przyznanie emerytury lub renty.
Źródło: Wydział Organizacyjny