Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący terminu uruchomienia weryfikacji wstecznej Źródło: Wydział Organizacyjny

01.02.2013

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący terminu uruchomienia weryfikacji wstecznej

W celu ułatwienia pracy Świadczeniodawcom i umożliwienia prawidłowego rozliczenia umów za 2012 rok Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż termin przeprowadzenia w oddziałowych systemach informatycznych NFZ procesu wstecznej weryfikacji za 2012 rok zostaje przesunięty i rozpocznie się nie wcześniej niż 15 lutego 2013 roku.
Jednocześnie przypominamy, że weryfikacja wsteczna dotyczy zarówno danych o rozliczonych, jak i nierozliczonych świadczeniach, w szczególności obejmuje sprawdzenie nieprawidłowości w zakresie wykazywania świadczeń dotyczących jednego pacjenta u kilku Świadczeniodawców jednoczasowo.
Dodatkowy czas pozwoli Państwu uporządkować sprawozdawczość za 2012 rok, a tym samym usprawni proces weryfikacji wstecznej

.

Opole, 01-02-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny