Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie dodatkowych informacji dotyczących  uproszczonego sposobu rozliczenia…

01.02.2013

W związku z komunikatem Centrali NFZ  w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje:

 • W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z rachunkiem/fakturą i raportem statystycznym, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.
 • W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca zobowiązany jest dołączyć do rachunku/faktury raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym, np. w postaci tabeli excel), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:
  • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
  • cenę jednostki rozliczeniowej,
  • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.
 • Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku/fakturze powinny być zgodne, co do wartości.
 •  Kwota określona w rachunku/fakturze  oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.
 • Jednocześnie informujemy, iż na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym – nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek/faktura) – oraz ewentualnego wystawienia rachunku/faktury  korygującej wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.
 • Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ podaje numery telefonów, pod którymi świadczeniodawcy Opolskiego OW NFZ mogą uzyskać informacje w powyższym temacie:

 • 77/40 20 187
 • 77/40 20 190
 • 77/40 20 140

 

.

Opole, 01-02-2013

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy