Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący odwołania postepowania nr 08-13-000079/POZ/0112/01.0000.157.16/1 w rodzaju podstawowa opieka…

24.01.2013

Uwaga

Działając na podstawie  § 2 ust 1  pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U.04.273.2719), a także z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2013r. w podstawowa opieka zdrowotna, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postepowanie
nr 08-13-000079/POZ/0112/01.0000.157.16/1 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 150 000 osób –  ryczałt miesięczny, na terenie powiatu nyskiego

 

Opole, 08-01-2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej