Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie…

18.01.2013

Komunikat
dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich
rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o
świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta,
rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.
Źródło: Centrala NFZ

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5290