Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 r. Źródło: Centrala NFZ

09.01.2013

Komunikat dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 r.
Źródło: Centrala NFZ

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5277