Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie danych pacjentów uprawnionych z UE/EFTA w systemie eWUŚ Źródło: Wydział Organizacyjny

08.01.2013

Komunikat w sprawie danych pacjentów uprawnionych z UE/EFTA w systemie eWUŚ

Uprzejmie informuje, iż od 1.01.2013r. uruchomiony został system eWUŚ, w którym możecie Państwo sprawdzić czy NFZ potwierdza ubezpieczenie pacjentów. Nie dotyczy to pacjentów posiadających ubezpieczenie w innym kraju UE/EFTA, co oznacza, że każdorazowo po sprawdzeniu w systemie eWUŚ pokaże się dla nich „czerwony ekran”. Obowiązkowo należy zweryfikować uprawnienia takiego pacjenta na podstawie przedstawionego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń i dołączyć kserokopię tego dokumentu do rachunku. W przypadku tej grupy pacjentów niedopuszczalne jest uzyskanie wyłącznie pisemnego oświadczenia o posiadaniu uprawnień. Wynika to z faktu, iż NFZ nie posiada danych                      o ubezpieczeniu pacjentów z innych krajów, w związku z czym przy braku kserokopii dokumentu uprawniającego niemożliwe staje się zwrócenie się z roszczeniem finansowym do właściwego kraju.
W związku z powyższym osoby takie muszą każdorazowo przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych okazywać poświadczenie, które najczęściej wydawane są bezterminowo.
Jednocześnie  przypominamy, iż osoba legitymująca się poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Opole, 08-01-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny