Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Z uwagi na brak funkcjonalności systemów informatycznych NFZ, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia…

08.01.2013

Z uwagi na brak funkcjonalności
systemów informatycznych NFZ, Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług
Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,  uruchomienie
funkcjonalności obsługi faktur otrzymanych przez NFZ w formie
elektronicznej przewidziane jest od dnia 1 stycznia 2014 r.
Źródło: Wydział Księgowości