Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla świadczeniodawcówOpolski Oddział OW NFZ ponownie przypomina, że „Kod autoryzacji” przekazywany…

07.01.2013

Informacja dla świadczeniodawcówOpolski Oddział OW NFZ ponownie przypomina,
że „Kod autoryzacji” przekazywany świadczeniodawcy przez system eWUŚ w
ramach zapytania o uprawnienia pacjenta jest elementem, który
będzie weryfikowany przy rozliczaniu świadczeń i powinien zostać
przesłany w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym (XML) do
właściwego oddziału Funduszu. W związku z tym wszystkie kody otrzymane
w wyniku zapytań o uprawnienia pacjentów powinny zostać zapisane
i zapamiętane w systemie informatycznym świadczeniodawcy.Źródło: Wydział Organizacyjny