Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

03.01.2012

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
stycznia 2013 r.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=419&ma=31339