Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców Mając na uwadze zbliżający się proces aneksowania umów wieloletnich, Opolski Oddział…

27.10.2014

Komunikat dla Świadczeniodawców

Mając na uwadze zbliżający się proces aneksowania umów wieloletnich, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.
W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2014 i lata następne na pole „Data do”.

Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki – harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność sprzętu. Do szablonu umowy na rok 2015 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2014 (bez względu na to, czy jest to 31.12.2014 czy zaznaczone jest pole „Do końca trwania umowy”), po sprawdzaniu dostępności danych potencjału w strukturach świadczeniodawcy w Portalu Potencjału. Jeżeli „data do” w Portalu Potencjału uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 01.01.2015 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2015 r. Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2015 rok prezentuje poniższy schemat.

POTENCJAŁ

UMOWA 2014 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)

PORTAL POTENCJAŁU dane o potencjale w SOP
(data obowiązywania potencjału)

UMOWA 2015
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2014)

Przykład 1

bezterminowo

bezterminowo

Tak

Przykład 2

bezterminowo

np. 05.05.2016
(każda data większa lub równa 01.01.2015)

Tak

Przykład 3

bezterminowo

np. 31.12.2014
(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 4

bezterminowo

np. 20.12.2014
(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 5

31.12.2014

bezterminowo

Tak

Przykład 6

31.12.2014

np. 05.05.2016
(każda data większa lub równa 01.01.2015)

Tak

Przykład 7

31.12.2014

np. 31.12.2014
(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 8

31.12.2014

np. 20.12.2014
(każda data mniejsza od 01.01.2015)

Nie

Przykład 9

30.12.2014 i wcześniejsze

jakakolwiek data

Nie

  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa. W razie niezgodności proszę kontaktować się z podwykonawcą.

 

  • w polach dotyczących adresu e-mail (dane świadczeniodawcy: dane podstawowe oraz podmiot) należy zweryfikować prawidłowość adresów lub uzupełnienie adresu e-mail.

 

Opole, 20.10.2014

Źródło: Wydział Organizacyjny