Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla aptekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 r. modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem…

28.12.2012

Komunikat
dla aptekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 r.
modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept
lekarskich.Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_aptekarze.pdf