Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla świadczeniodawcówWzory oświadczeńWzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać…

27.12.2012

Informacja dla świadczeniodawcówWzory oświadczeńWzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5266