Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe…

27.12.2012

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotycząca weryfikacji uprawnień pacjentów za pomocą eWUŚ
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5266