Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY! Dotyczy umów na 2013 rok Źródło: Wydział Organizacyjny

21.12.2012

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że rozpoczął procedurę wystawiania aneksów wprowadzających umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 w pliku pdf na Portal Świadczeniodawcy. Dokumenty umieszczane są w plikach dedykowanych.
Świadczeniodawca winien pobrać ANEKS oraz WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI dotyczące umów z portalu Świadczeniodawcy i wydrukować je w dwóch egzemplarzach. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli winna zaparafować każdą stronę oraz podpisać i  opatrzyć pieczątką w odpowiednich miejscach.
W przypadku załącznika „podwykonawcy”, który nie zawiera danych należy podpisać i opatrzyć opisem „nie dotyczy”.
Ponadto prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz załączenie do każdego wydrukowanego kompletu oświadczenia, którego wzór również został umieszczony na Portalu.
Prosimy o niewpisywanie danych podmiotu w treści § 3 aneksu!!!
Aneks wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach należy niezwłocznie dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do OOWNFZ.
UWAGA!!!! Powyższe dotyczy jedynie Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej

 

Opole, 21-12-2012

Źródło: Wydział Organizacyjny