Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawcy którzy wygenerowali konta bankowe…

12.12.2012

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawcy którzy wygenerowali konta bankowe do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013r.  do dnia 10.12.2012r. muszą powtórzyć ww. operację.  Konta nieprawidłowo wygenerowane otrzymały w Portalu status anulowane.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt odpowiednio z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Wydziałem Gospodarki Lekami lub Wydziałem ds. Służb Mundurowych –  z osobą odpowiedzialną za właściwy rodzaj świadczeń.
Źródło: Wydział Organizacyjny