Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na szkolenie

13.02.2015

Zaproszenie na szkolenie z z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom; z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6518