Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Oświadczenie w związku z publikacją w „Rzeczpospolitej” z 16 listopada br., dotyczącą uprawnień do świadczeń opieki…

19.11.2012

Oświadczenie w związku z publikacją w „Rzeczpospolitej” z 16 listopada br., dotyczącą uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Źródło: Koordynator systemu eWUŚ

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5185