Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 79/2012 /DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w…

16.11.2012

Zarządzenie
Nr 79/2012 /DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada
2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy upoważniającej do
wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków
publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom
Źródło: Wydział Gospodarki Lekiem

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5183