Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrażania nowego systemu informatycznego eWUŚ Źródło: Wydział Informatyki

09.11.2012

Instrukcja dostępu do systemu eWUŚ

Zgodnie z obowiązującym prawem Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień
Świadczeniobiorców zacznie działać 1 stycznia 2013 r. W chwili
obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ.

Opolski Oddział NFZ zwraca się z prośba o zapoznanie się z aktualnymi
informacjami , które zostały umieszczone na stronie internetowej
Centrali NFZ : http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9

Szczegółowy regulamin korzystania z systemu znajduje się pod tym adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5113

Dostęp do systemu eWUŚ (elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń)
jest przewidziany w początkowej fazie tylko dla
świadczeniodawców  (w późniejszym etapie
również dla lekarzy posiadających umowy upoważniające).

Docelowo cała obsługa będzie możliwa poprzez Portal Świadczeniodawcy
(przewidywany termin udostepnienia w/w funkcjonalności –
30.11.2012)
Do tego czasu obowiązuje poniższa procedura uzyskania dostępu do systemu:

Aby świadczeniodawca (oraz jego personel) uzyskał dostęp do w/w portalu konieczna jest następująca procedura:

 • Świadczeniodawca pobiera ze strony internetowej  wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu- http://www.nfz.gov.pl/new/art/5114/ewus_wniosek.doc
 • Świadczeniodawca podpisuje wniosek oraz przekazuje do Opolskiego Oddziału NFZ
 • Wniosek jest rejestrowany w OOW
 • Po weryfikacji wniosku pracownik OOW drukuje
   upoważnienie dla Świadczeniodawcy ( w 2 jednobrzmiących
  egzemplarzach) –http://www.nfz.gov.pl/new/art/5114/ewus_upowaznienie_11_21.doc
 • Obie kopie są podpisywane przez Dyrektora OOW( lub osobę upoważnioną)  oraz wysyłane do świadczeniodawcy
 • Świadczeniodawca podpisuje upoważnienie i odsyła
  1 egz do OOW NFZ wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień dla swoich
  pracowników ( lub innych osób upoważnionych) –(wniosek do pobrania)
 • Po otrzymaniu wniosku od świadczeniodawcy
  operatorzy w Wydziale Informatyki nadają stosowne uprawnienia dla w/w
  osób
 • Na wniosku mogą być wykazani tylko operatorzy
  Portalu Świadczeniodawcy, jeśli Świadczeniodawca chce nadać uprawnienia
  osobom nie mającym do tej pory dostępu musi najpierw założyć konta dla
  tych pracowników w Portalu Świadczeniodawcy.
  Ważne dla administratora Portalu !!! Aby
  uzyskać uprawnienia do EWUŚ dla swoich użytkowników należy
  zwrócić uwagę, czy posiadają w nadanych uprawnieniach w Portalu
  Świadczeniodawcy kompletne dane czyli nazwisko, imię, pesel, e-mail. W
  przypadku niekompletnych danych wniosek nie będzie mógł być
  zrealizowany.

W załączeniu przykład wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do wykonania czynności na Portalu Świadczeniodawcy.

 

Uwagi dodatkowe:

 • Po wykonaniu tych czynności Świadczeniodawca wystawia własnym pracownikom stosowne upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
  http://www.nfz.gov.pl/new/art/5113/2012_10_25_ewus_regulamin_zal.pdf
  Oświadczenia oraz  upoważnienia dla
  pracowników świadczeniodawcy  są przechowywane przez
  Świadczeniodawcę ( proszę nie wysyłać ich do oddziału NFZ!!!)

  Osoby posiadające uprawnienia
  do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
  w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
  Świadczeniobiorców (eWUŚ) mogą dokonywać zapytań poprzez:

W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Wszelkie informacje na ten temat : tel. (077) 40 20 178, lub 130, 132

Pytania , uwagi – pod adres mailowy : ewus@nfz-opole.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące eWUŚ, najczęściej zadawane przez świadczeniodawców

Ulotki informacyjne nt. systemu e-WUŚ – ważne informacje dla pacjentów

 

Opole, 16-11-2012

Źródło: Wydział Informatyki