Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dotycząca prawidłowości wystawiania i realizacji recept dla pacjentów z uprawnieniami BW, CN, DN lub IN)…

08.11.2012

Informacja dotycząca prawidłowości wystawiania i realizacji recept dla pacjentów
 z uprawnieniami BW, CN, DN lub IN

            Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu przekazuje aktualną wykładnię dotyczącą prawidłowości realizacji recept w przypadku, gdy na receptach w rubryce „Uprawnienie dodatkowe” wpisano kody uprawnień dodatkowych: BW, CN, DN lub IN, natomiast w rubryce „Oddział NFZ” pozostawiono puste miejsce lub wpisano znak „X” lub wpisano identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu:

 1. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 3 lit a) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 260). identyfikator płatnika musi być określony właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy,
  w przypadku jago braku wskazany zgodnie z an. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych albo miejsca pełnienia służby wojskowej, zaś w przypadku osoby
  bezdomnej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby albo siedziby
  świadczeniodawcy;
 2. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 3 lit b) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 260), w rubryce „Oddział NFZ” znak X może być wpisany tylko w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub pacjentów niebędących osobami uprawnionymi;
 3. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 3 lit b) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 260) dotyczy osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

           
            Reasumując zatem należy stwierdzić, ze w przypadku recepty wystawionej dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym: BW, CN, DN lub IN w rubryce „Oddział NFZ” należy wpisać odpowiedni identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu. Brak tego identyfikatora lub wpisanie znaku „X” oznaczałoby osoby nieubezpieczone i nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej, a co za tym idzie zwrot nienależnej refundacji.

Opole, 08-11-2012

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami