Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012r.w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

07.11.2012

Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012r.w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
listopada 2012r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=419&ma=30967